Personakt

Johan Johannis Huss

Kyrkoherde. Blev högst 49 år.

Född:1660 Torp fs, Ovanede 1)
Död:1709 Dalarö fs 1)

Sambo med Anna Lambert (>1689 - 1740)


Noteringar

Lennart Lagergren släktforskning skriver

Johan Huss (1805-34), f. 20 febr. 1761 i Torp, son till
häradsdomaren Måns Michelsson i Storboda och Anna Elisabeth Wislander,
dotter af länsman Hans Wislander och Margareta Huss. Han var yngre broder
till Måns Huss, den s. k. Vild-Hussen, som föranledde Ragundasjöns
aftappning år 1796 och ett år därnfter förlorade lifvet. Johan Huss intogs
8 febr. 1770 i Hsands triv. skola, blef student i Upsala vt. 1783 och
uppehöll sig där, så ofta hans begränsade tillgångar medgåfvo. Efter att ha
disputerat pro ex. prästv. han i Upsala 4 juli 1786 på kallelse till huspredikant
af presidenten i Bergskollegiet frih. Joh. Olof Rudbeck. Blef pastorsadj.
i Ulrika Eleonora församl. i Sthm 5 juli 1788 och efter afl. pastoralex.
1796 komm. i samma församl. 21 sept. s. å. Under sin 17-åriga verksamhet
därst. bestred han tillika själavården vid Serafimerlasarettet samt fr.
okt. 1790-dec. 1791 äfven vid Mariebergs krigsmanssjukhus. Utn.
till khde i Torps och Borgsjö församl. 14 febr. 1805, tilltr. här i maj; opponent
vid prästmötet i Hsand 1812, honorarieprost 18 juli 1817 och kontraktsprost
öfver södra Medelpad sept. 1819. »Han var en nitisk jordbrukare,
och den egendom Johannisberg, belägen vid gränsen mellan Torps
och Borgsjö socknar, hvilken han själf bildade af jordegor, som han efter
hand inköpte från Hångsta by, utgörande då endast några små fäbodställen,
upparbetade han till en storartad höjd.» Under en resa från Vifsta varf
ådrog han sig en förkylning, som förorsakade hans död på Johannisberg
3 juli 1834. Led. af sällskapet Pro fide et Christianismo och Sv. bibelsällskapet.
G. 15/6 1800 m. Catharina Magdalena Hellzén, f. 13/10 1780, dotter till math.
lektorn i Hsand Pehr Hellzén och Eva Christina Högström; d. på Johannisberg
23/4 1847.
Af 11 barn: Johan Peter, f. 21/6 1801 i Sthm, rektor i Piteå skola, d. 1873;
Martin, f. 1803, d. 9/1 1813 i Torp, nära 10 år gammal; Eva Elisabeth Dorothea,
f. 2/8 1805 i Torp, g. 1/1 1829 m. bruksinspektoren, kronolänsman Per Olof Fors-
_________
¹ Ännu bevaras ock khdens inträdespredikan i Torp Christi himmelsfärdsdag 1764 om
rätta afsikten af en lärares kallelse, samt ett tal, som han höll vid en prostvisitation i
Hafverö 11 jan. 1778 med en betraktelse öfver Rom. 10:1. Åtskilliga andra predikningar
äro äfven i d:r Söderbergs händer.
TORP 129
gren; Magnus, f. 22/10 1807 ib., med. professor, general-direktör, adlad af Huss
1859, nestor i Sveriges läkarekår, d. 22/4 1890; Jakob Arvid, f. 14/12 1809, apotekare
i Luleå, rådman, d. 11/4 1887; Carl Fredrik, f. 31/10 1811, kommiss.landtmätare,
brukspatron på Johannisberg, d. 1897, g. m. Eva Katarina Hellzén; Katarina
Ulrika, f. 12/4 1814, ogift; Anna Magdalena, f. 31/10 1816, g. m. svågern Per O.
Forsgren, d. 20/5 1855; Frans Fabian, f. 16/9 1819, justitieråd, pensionerad 1889,
d. ogift 28/8 1891.
Tr.: Observationes selectæ histor. Svecanam illustrantes, præs. E. M. Fant. Ups.
1786.


Källor

1)Lennart Lagergren släktforskning