Personakt Antavla

Hans Hansson Lekatt

Blev högst 37 år.

Far:128 Hans Svensson (1660? - )
Mor:129 Dordea Persdotter (1674 - 1740)

Född:1704 Umeå landsfs Tväråträsk 1)
Död:1741-12-26 Fredrikshamn Finland 1)I tjänsten

Barn med Brita Nilsdotter

Barn:
Dårdi

Noteringar

Enl db Kråken
Det är ej fastlagt att Hans Hansson är son till Hasn Svensson

Anbytarforum 7 mars 2002 Helene Mattsson

Hej Marianne Granberg!
Såg att du sökte föräldrarna till Hans Hansson-Lekatt (f 1704 i Tväråträsk, Um lfs).
Han är min anfader och på honom har jag uppgift om att fadern är Hans Svensson (från Vännäs). Var bonde i Tväråträsk och nämnd i Um lfs 1688--1722. Hans far i sin tur hette Sven Persson och var bonde i Vännäs, Um lfs.
Hans Svenssons hustru hette Dordi Nilsdotter (fr Tväråträsk, Um lfs). Tyvärr saknar jag födelseår på henne, men hon dog 1739-1740 i Tväråträsk, Um lfs (se i boken "Degerfors 1700-talets kolonisation" sid 114 av Ossian Egerblad).
Hans Hansson-Lekatt har en syster som heter Malin Hansdotter, f 1709 i Tväråträsk, Um lfs. Hon är anmoder till sångaren Roger Pontare.
Hälsningar
Helén

Hej Marianne igen!
Jag glömde att ge dig fortsättningen på Dordi Nilsdotter. Här är hennes far osv:

Far: Nils Simonsson, f ca 1615 i Tväråträsk, Um lfs. Död efter 1683. Gift med Kerstin Rasmusdotter.

Farfar: Simon Eriksson, f ca 1580 i Tväråträsk, Um lfs.

Farfars far: Erik Simonsson, f ca 1550 i Tväråträsk, Um lfs. Död efter 1609.

Farfars farfar: Simon Jonsson, f ca 1525 i Tvärråträsk, Um lfs. Gift med Cecilia.

Farfars farfars far: Jon Ersson, f ca 1505.

Hälsningar

Staffan Bengtsson i Anbytarforum i mars 2002

Går det att belägga att Hans Hansson Lekatt är son till Hans Svensson i Tväråträsk? Att Per Hansson Lekatt var son till Hans Svensson har jag noterat.

Angående Hans Svensson i Tväråträsk så omnämns han som änkling 1686. Samma år står han för första gången i mantalslängden för hemmanet i Tväråträsk och då utan hustru. Nils Simonsson, som han efterträder i mantalslängden, har haft en måg noterad 1682-1683, ej 1684 och 1685 saknas längd. Från 1687 finns en notering i hustrukolumnen för Hans Svensson. Huruvida det redan då handlar om den Dordi Persdotter som överlever honom vet jag inte. När hon dör 1740 uppges hon vara 66 år, dvs född 1674. Hon skulle således ha varit 13 år vid giftemålet med Hans, men åldersuppgifterna i dödböckerna är å andra sidan ofta felaktiga. Denna Dordi var dock inte dotter till Nils Simonsson.

Intressant är att två döttrar till Hans Svensson blev gifta i Stockholm. Dottern Britta blev gift med skråtimmerman Bertil Ekberg i Stockholm och dottern Anna med skråtimmerman Jonas Björckman därstädes.

Rune Johansson Abytarforum mars 2002

Jag är inte säker på Hans HanssonLekatts ursprung men fortsätter med vissa fakta på vägen till eventuell lösning
Faddrar vid barnen födslar:
Hans 1722-06-22: Olof Ersson i Håkmark, Lekattens syster Carin
Magdalena 1723-06-24: Klockaren Herman Berg, Jungfru Anna ?, pigan Anna Eriksdotter i Tväråträsk

Jag ser att i A1:1 finns det åtminstone en dotter Carin ngt år i Tväråträsk under Hans Svenssons hustru Dordi

Problema med denna utredning är att det finns flera Hans i Tväråträsk och flera Sven i Vännäs under samma tid

Rune

Marianne Granberg Anbytarforum mars 2002

Hej Rune
Jag sitter och läser Tycko Lundkvist Vännäs kommuns historia.
Sid. 237 där står att Jon Svensson död 1728 gift med Karin Jacobsdotter, Son till Sven Ersson och Elisabet Mårtensdotter född i Vänfors 1712 gjorde han en uppteckning av sin egendom och hade då sönerna Erik. Sven, Nils, Hans och Olof samt dottern Britta. osv. Ett slagjärn och en bössa lånad till Hans Svensson i Tväråträsk - en broder.
Hur tolka detta?
Är de bröder?
Är de födda i Vänfors?
Tacksam för tolkningshjälp

Rune Johansson Anbytarforum mars 2002

Hej Marianne
Tyko Blomkvist källa är säkert ett inventarium av 15 december 1712. Kort F11:1 1675-1736 S09895 där Jon Svensson i Vännäs inventerar sin egendom.
Det framgår även att gården värderades lika som vid arvskiftet 1695.
Jag har i mina anteckningar skrivit att Jon Svensson efterträder Sven Eriksson enligt mantalslängden mellan 1695 och 1696 i Vännäs. Jag har tyvärr inte skrivit av den exakta ordalydelsen 1696.Kontrollera gärna.
Det jag tror Tyko Blomkvist hänsyftar till då han skriver detta med Vänfors är att hustrun Elisabet Mårtensdotter kommer från Vänfors.

Vet ngn var beviset för detta finns ?

Angående Hans Svenssons ursprung:
Som Rune Forsgren skriver framgår det inte av ovanstående inventarium att Jon Svensson och Hans Svensson bröder.
Jag är inte helt överens med Staffan Bengtsson att det inte noterades en måg hos Nils Simonsson i Tväråträsk 1684, vilket även Kennet Mossberg anger i sina avskrifter av mantalslängder.
Detta skulle ju kunna innebära att Hans Svensson gifte sig 1682 med en dotter till Nils Simonsson.
Dottern dör 1685 eller 1686 och Hans gifter om sig 1687.
Enligt Kenneth Mossbergs mantalsmaterial noteras 1681 2 söner hos Sven Eriksson i Vännäs varav Jon Svensson torde vara den ena. 1682 noteras endast en son. Detta skulle stämma med att denna son kunde vara Hans Svensson som ev gifte sig med en dotter till Nils Simonsson 1682.

Rune

Jag gissar att jag är upphov till uppgiften om Dordi Persdotter. Häromåret skrev jag i en diskussion i Westside:
"Daniel och hustrun Dordi Persdotter torde genom barnen Eva, Daniel och Anna Brita ha många ättlingar i Österbotten. Jag har dock inte sett att Dordis anor diskuterats.
På vårtinget 1713 i Umeå: länsman Östen Olofsson mot en ogift qvinnsperson Brita Nilsdotter ifrån Innertavle som trettondag jul fött ett dotterbarn Dordi kallat. Som barnafader anges Per Hansson Lekatt som vårfrutiden 1712 några gånger belägrat henne. Hon hade då tjänat hos stor Hans Eriksson i Tväråträsk. Per var nu borta på tjänstgöring, men hans far Hans Svensson i Tväråträsk erkände sonens faderskap.
På vårtinget 1716 framkommer att Brita fått en dotter Maria med korpralen under Savolax regemente Lars Tallrot, denne hade besovit henne i Gubböle.
1717 är Brita på tinget angående ovanstående, hon menar nu att Per Hansson Lekatt lovat henne äktenskap.På tinget 1713 hade Hans Svensson menat att sonen skulle gifta sig med en kvinna från Degerfors.
Per Hansson Lekatt lejdes som soldat 1711 och dog i Bohuslän 1718. Var Brita tog vägen efter 1717 vet jag inte, dottern Dordi torde dock vara den piga Dordi som senare tjänar hos Erik Hansson i Tväråträsk (bror till Per). Hon finns 1736-38 i en speciell piglängd i förhörsboken, med notering gift.
När Dordi och Daniel får sonen Nils är Dordi Hansdotter i Tväråträsk dopvittne. Vid dottern Evas dop 1741 är Malin Hansdotter i Tväråträsk det. Dessa var systrar till Per Hansson Lekatt.
Något definitivt bevis för att Dordi Persdotter var dotter till Per Hansson Lekatt och Brita Nilsdotter har jag inte, men jag känner mig p g a ovanstående rätt så säker på det."
och senare inlägg;
"någon dotter Dordi till Per Olofsson är inte känd. Han var nog född betydligt tidigare än 1660, Noteras för hemmanet från 1678, men är troligen den son med hustru som finns hos Olof Jacobsson redan 1662. Sonen Nils Persson anges när han dör 1737 vara 74 år, född ca 1663. En son noteras första gång 1679 hos Per Olofsson.
Enda i övrigt av mig kända barn till Per Olofsson var Margareta, som finns som syster till Nils Persson i förhörslängden 1723-24 tillsammans med sin dotter Anna."


Källor

1)Databas Kråken 11A