Personakt Antavla

145 Helena (Ella) Mattsdotter

Nybyggarhustru Knaften. Blev ca 86 år.

Far:290 Matts Henriksson (1630? - 1697?)
Mor:291 Helena Larsdotter (1640? - 1718)

Född:1666 Gudmundrå fs Nästvattnet 1)
Död:omkring 1752 Lycksele fs Knaften 1)

Barn med 144 Erik Eriksson (1667 - 1752)

Barn:
Erik Eriksson (1694 - 1770)
Jonas Eriksson (1702 - 1783)
Per Eriksson (1704 - 1793)
Håkan Eriksson (1705 - 1783)
72 Johan Eriksson (1709 - 1764)
NIls Eriksson (1710 - 1757)
Elisabet Eriksdotter (1714 - 1808)
Anna Eriksdotter (1715 - 1795)

Noteringar

Mot slutet av maken Eriks levnad så bodde han och Ella hos dottern Lisa och mågen Erik Nilsson som hade 11 barn och bodde i Knaften. Född 1671 enl.BbH p.312 1666 enl Domstolsprotokoll (Kråken)

AGN1723,22/2,§28:
Ländsmannen Hans Finberg anger att drängen Anders Erichson från Pedersöre Socken i Österbotten, skall den 20 December
sistlidna dött på vägen till Lycksele Lappmark, samt begär att Rätten över hans avgång rannsakar, och dömma ville. Erich
Erichson från Orböle som efter Ländsmannens berättelse följde Anders Erichsson framkallades, och förmanades att rederligt
tillstå varav han döden ljutit. Berättade att när de förberörde dag om aftonen genom löpte på skidor från Mårten Johansson
i Agnäs, klagade Anders Erichson sig intet sjuk, utan drog ett litet Ark, däruti han hade en kagge Brännvin och mat. Om
aftonen kommo de in mot Bastuträsk 1 mil från Agnäs beläget, och ville där taga natt härberge, och som Anders Erichson
tyckte besvärligt vara att draga sitt Ark uppför backen till gården och åter tillbaka igen, så begav han sig över ett led in på
den vägen som löper från Badstuguträsket till Lycksele att på samma väg lämna Arken till andra dagen. Emellertid gick
Erich Erichsson till gården, och över natten blev hos sin morbror Johan Matzon. Men Anders Erichson kom intet. Ty
tänkte de att han farit vilse och begynte söka, samt funno honom .. mil från gården på Lycksele vägen ligga död, sedan han
löst skidorna av sig, krupit på händer och fötter och sparkat i snön, såsom i döds pina stadd, dock hade han (någon)
åkomma. Erich Erichson for strax till Anders Erichsons husbonde, bemälde Mårten Johansson och bådade honom först, då
han och hans granne Johan Johansson tog ett Ark och Liket därpå och drogo till Agnäs. Erich Erichson säger att den dagen
Anders Erichson omkom, var nog kallt. Mårten Jonsson närvarande, tillstår sig på Erich Erichsons bud avhämtat den döde,
som låg på vägen, vilken går från Badstuguträsket till Lycksele, men hade ingen annan åkomma än att hans inälvor lupit
neder, ty han plågades svårt av Bråck, och som husbonden menar, där uti den starka kölden död blivit. Eljest har han i sin
tjänst troligen förhållit, kunde sina Kristendoms-stycken och begagnade Herrens Heliga Nattvard. Johan Johansson
efterspordes, men är ej tillstädes, ej heller instämd. Mårten Jonsson säger att Krono-Båtsmannen Esaias Flink ( Esajas Flink
) synat liket. Alltså kallades Flink och efter avlagd Ed med fingrar å Bok, vittnade att han sistl. Juletid kom till sin bonde
Mårten Jonsson i Agnäs att fordra sin rättighet, bad Mårten Jonsson honom kläda av berörda lik, medan Mårten Jonsson
skulle köra efter hö, vilket Flink gjorde. Såg därmed ingen annan åkomma, än att dess pung av tarmlopp blivit stor som ett
barnhuvud. Sedan svepte Mårten Jonssons hustru Annika Johansdtr och pigan Sophia Johansdtr ( Sofia Johansdtr ) liket och
lade i likkistan. Länds- och Nämndemän berätta sig intet hört, mindre kan förstå att Anders Erichson på annat sätt
omkommit, än anfört är, samt villigt betyga att Erich Erichson är av god frejd och sig alltid väl föreställt. Mera var vid
denna ranskning, som upplästes, ej att påminna.
RESOLUTIO.
Emedan drängen Anders Erichson fört ett förtroligt leverne, och ingen liknelse funnit mindre någon kunnat säga att han
själv eller andra avkortat hans liv. Ty föreställer Rätten sig att han i sin passion Bråck döden ljutit, och fördenskull
dömmer att hans Lik må ärligen och på behörigt sätt till graven befordrat bliva, likmätigt Kyrkolagens 18 Capitlet § 1.

Källa: Kråken10


Källor

1)Databas Kråken 10