Personakt Antavla

61 Margareta Mattsdotter

Far:122 Matts Andersson
Mor:123 Margareta Johansdotter

Född:1770-02-14 Umeå landsfs Mjösjö 1)
Bosatt:mellan 1821 och 1828 Umeå landsfs Vännäs 2)

Äktenskap med 60 Erik Israelsson (1758 - )

Vigsel:1791-11-13 Umeå landsfs 3)

Barn:
30 Matts Eriksson (1795 - 1862)

Noteringar

Datbas Kråken 12a

ANTECKNING:
FB: St.Armsiö | Margareta |
Matths Andersson / Maglena Johansdr ---

FELAKTIGHET:
Eftersom ingen dotter Margareta finns i FödelseBok 1773 och samtidigt dotter Margareta född 1770 inte finns i Dödbok innan 1774 - är det denna dotter Margareta född 14/2 1770 som med största sannolikhet är den som senare i HFL uppges född 1773 (se nedan) !
Ett ytterligare, men svagt, indicium härför är även att detta reducerar något den för icke-änklingar ovanligt stora åldersskillnaden...

Utrymmet för ett barn fött 1773 är dessutom litet:
Maria Cristina 1772-10-1 + 9 mån = 1773-07--
Maria Catarina 1774-06-30 - 9 mån = --1773-10
och under denna period tveklöst inget deras barn i FB ö.h.!

Detta är dock inget som med absolut säkerhet kan visas så länge som DB saknas 1770-02--1771-03 !! Men eftersom hennes 'livslinje' upphör i HFL först 1773, så bör det alltså vara 1772-1774 som hon ska kunna visas död. Och det går ej, ty då finns hon icke noterad som död/begravd...

ANMÄRKNING:
UM/Mjösjö,AI:7,4/9,s212,1768-77 låter den 1770 födda Margaretas 'livslinje' sluta 1773; men den återupptas skumt nog 1777 utan att någon ny Margareta kan påvisa född då !
Till yttermera visso återkommer Margareta född 1770 i UM/Storarmsjö,AI:8,5/9,s208,1778, då hon noteras för Nattvard och har förhörsnotering 1780 !!
I UM/Storarmsjö,AI:8,9/9,s438 är noteringen noggrannare och sträcker sig oavbrutet till 1785.

FELAKTIGHETUmeåHFL
UM/Vännäs,AI:8,5/9,s210,1785-86 gör dock prällen en obegriplig kullerbytta då samma familjs dotter Margareta oförmedlat skrives född 17?3 [?=oläslig plump] !!!
Samt i UM/Vännäs,AI:9,5/10,s244,1787-98 skrivs hon som Barn född 177? och som gift hustru 1773.
Hokus pokus har 1770 via 2 plumpar/kluddade siffror blivit 1773 - och den mystifikationen får hon sen leva med till UM/Orrböle,AI:10a,6/7,s303,1799, prällen blir bindgalen:
"Nybyggare Mats Anderssons och Hust Maglena Johansdotters Barn Margretha 1777 Gift" !!!!
FELAKTIGHETEN i detta borde vara uppenbar, då det verkligen fötts en dotter 1777, nämligen Magdalena d. 4 April - men otvetydigt död blott 1 månad gammal d.
2 maj: "Magdlena, Mats Andersons i StorArmsjö Lefde endast -| 1 |-"

Men mitt i allt eländet lyckas prällen med en abrovink saltomortala sig tillbaks till den halvrätta vägen igen:
Orrböle,AI:10a,6/7,s303 innehåller nämligen också att fadern Mats Andersson född 1733 dör 1801, varvid hans änka Maglena Johansdotter likaså född 1733, Margaretas mor, lämnar Orrböle för "fol.291" vilket visserligen är en sida fel - men på Vännäs,AI:10a,6/7,s292 finns från 1802 Maglena Johansdotter född 1733 som SvärModer till Eric Israelsson - som är gift med Margaretha Mathsdr

SAMMANFATTNING:
Prällen har för denna kvinna med många ättlingar ägnat sig åt en dubbel och tredubbel bokföring i HFL som gör henne nästan omöjlig att följa -
Om man inte bortser från prällens trixande med hennes födelseår som hela tiden bör vara 1770 (istället för 1773 eller 1777 med risk för anförlust eller sammanblandning med hennes spätt döda syster Magdalena - eller värre...)
Den centrala släktforskarerörelsens mantra om kyrkarkivaliernas tillförlitlighet är ännu em gång med besked kullkastad och vid genomgång av Umeå lands är detta en dagligen förkommande händelse.
Man frågar sig iblandom deras attityd är okunskap eller om de har dunkla syften för att kunna tjäna pengar för att kunna äta god middagar på den naives bekostnad.

FELAKTIGHETUmeåFB1796:
När dottern Sofia döps 1796 anges föräldrarna att vara Erik Israelsson och Helena Israelsdotter.
Någon sådan kombination finns ej i Vännäs.
Däremot är Erik Israelsson gift med Margareta Mattsdotter och de får enligt UM/Vännäs,A1:9,5/10,s244,1796-98 en dotter Sofia.
Moderns namn skall inte vara Helena Israelsdotter ytan Margareta Mattsdotter.
Inom parentes kan nämnas att det inte finns någon möjlig Helena Israelsdotter bland databas Kråkens 190.000 personer


Källor

1)Umeå landsförsamling C:3 (1756-1782) Bild 403 / sid 363 (AID: v139889.b403.s363, NAD: SE/HLA/1010219)
  
2)Umeå landsförsamling AI:12c (1821-1828) Bild 256 / sid 825 (AID: v139814.b256.s825, NAD: SE/HLA/1010219)
  
3)Databas Kråken 10