Personakt

Daniel Michaelis Solimontanus

Kyrkoherde i Nordmaling. Blev högst 59 år.

Född:1621-04-10 Säbrå fs, Solberg, V-norrland 1)
Död:1680 Nordmaling fs 1)

Äktenskap med Anna Jonsdotter Wenman (1650? - )

Vigsel: 1)Daniel Solimontanus i Nordmaling var enligt herdaminnet gift tre gånger. Alla barn nämns inte i herdaminnet. Tredje hustrun Anna Jonsdotter Wenman hade tidigare varit gift med Per Persson Avander, borgare i Umeå stad. Anna var dotter till Jon Ericsson Wenman i staden. Hon återvänder efter Daniels död till Umeå. Av Daniels barn flyttar åtminstone dottern Britta Solandra till Umeå stad där hon ca 1707 gifter sig med handelsmannen Anders Andersson Hall. I Umeå sockens dombok 1707 § 63 står följande: "Sahl. Jöran Hanssons änkia i Grubbe hustru Anna Danielsdotter Solandra opsade sitt skattehemman ibidem...eftersom hon ej längre mächtar därföre utgöra Chronans utlagor." Har du några uppgifter om de av Daniel Solimontanus barn som ej omnämns i herdaminnet? Kan Anna vara en dotter? Detta är jag särskilt intresserad av eftersom hon är min anmoder på den "kvinnliga svärdslinjen".
(Staffan Bengtsson)
 

Barn:
Anna Solandra Danielsdotter (1670? - 1734)
Elisabet Solander (1680? - )
Brita Solandra (1870? - )

Noteringar

Daniel Michaelis Solimontanus (1670-80), f. 10 apr. 1621 i
Stigsjö af bondeföräldrar i Solbergs by; under studietiden kallade han sig
Stigzelius, men bortlade detta namn, då han blef präst. Stud. i Upsala
19 jan. 1646, apologist i Hsands skola 1647, kollega i 1:a klassen 1650.
Prästv. 1 sept. 1652 i St. Jakobs kyrka i Sthm strax före drottn. Christinas
kröning. Kapellan i födelsesocknen Stigsjö 1654, där han af sin svärfader
Daniel Larsson 1658 köpte ett hemman i Smöråker. Insände 4 juli
1667 en ansökan om bättre bröd, under åberopande att han varit 8 år
kollega och 16 år tjänat som kapellan. Utn. till khde i Nordmaling 1670.
Angifves död 1679, men lefde ännu 14 mars 1680, då han underskrifvit
en röklängd för socknen. Möjligt är, att han till och med lefvat in på följande
år.
G. (enl. Tunæus) 3 ggr: 1) m. en dotter af den förmögne hemmansägaren
Daniel Larsson i Brunne;
2) m. Elsa Brunnera, khden i Harmånger Ol. Brunnius' dotter och samsyster
m. prof. M. Brunnerus i Upsala;
3) m. Anna Jonsdotter Wennman, borgaredotter fr. Umeå.
Af barnen, som antogo namnet Solander: Margareta, g. m. bonden Pehr Danielsson
i Byn, Stigsjö s:n; Barbara, f. 1656, g. m. komm. i Nordmaling Jonas Atmarius;
Elsa, g. 1685 m. en länsman Jon Bergquist; Martin, f. 1666, khde i Torsåker;
Daniel, f. 1669, khde i Piteå.


Källor

1)Databas Kråken 13A