Personakt Antavla

1210 Olof Olofsson

Bonde Nordmaling. Blev ca 58 år.

Far:2420 Olof Jonsson (1575? - )

Född:omkring 1620 Nordmaling fs, Ängersjö, Västerbottens län [1]Uppgiften från skattelängd
Död:1678 Nordmaling fs, Öre, Västerbottens län [1]

Barn med 1211 Katarina Sebiörnsdotter (1625 - )

Barn:
605 Katarina Olofsdotter (1673 - 1776)

Noteringar

Det verkar finnas ett samband mellan Olof Olofsson i Öre och Ängersjö. Det är troligt att Olof Olofsson är son till Olof Jonsson I Ängersjö och därmed broder till Olof Ersson i Ängersjö.
Lånet av varpan tillsammans enligt DBN1667,12/9: (TUN) är ännu ett bevis för detta

DBN1667,30/8,§1:
Olof Olofsson i Öre sattes i Tolfmans nämnden, som avlade sin Ed därutinnan rättrådig och trogen vara skall.

DBN1667,12/9: (TUN)
Olof Nilsson i Hörne kärade till Erik Olofsson Ängersjö, Olof Olofsson i Öre byn och Östen Nilsson i Ängersjö om en Varpa om 10 famnar lång, som Olof Nilssons fader Nils Abrahamsson skulle hava lånat till ovan bemälde person för 10 eller 12 år sedan, vilket de och bekänna sig hava tagit till låns, dock något därefter levererat till Abrahamsson samma Varpa igen, när de igenlevererade till Olof Michelsson hans Varpa, vilket de i Ed stod vittnande sant vara.

DBN1675,18/8,§4:
Brofogden Jonas Josefsson anklagade efterskrivna för ogill bro- och vägaskiften, Nämligen: Ängersjö man för vägar och broskiften ofärdiga, Håknäs Byamän desslikes, Öre Byamän, Örsbäcks män och Bredviks Byamän. Varför blev de vardera Sakfälda att böta - 3 mk. löper tillhopa - 15 mk. till treskiftes.

DBN1680,16/8,§4:
Per Östensson i Ängersiö uppbjöd 1:a. gången 9 1/2 sel. Jord som Jonas Olofsson i Öre honom på arvingarnas vägnar sålt haver.

AGN,1757,1/3,§51:
Lät Erik Pärsson ifrån Öre för Rätten framlägga den köpeskrift, som uti gode vittnens närvaro fants upprättad d. 19 Martii 1755 honom och Olof Jakobsson emellan, vilken senare dymedelst till den förre eller dess faders systers dotter Son bend. Erik Pärsson försålt skattehemmanet Nr 3 9 1/2 seland emot betingad och kvitterad köpeskilling 2500 daler kopp jämte andre förmåner. Varande samma köp lagföljt, första gången d. 21 Martii 1755, då säljarens syskonebarn Thomas Ersson Norman skriftel. sökt hindra samma lagfart i anseende till närmare arvingar, som därom skiljas borde vid näst påföljande Ting, men Tings Rätten icke destomindre lag likmätigt med berörde lagfljd fortfarit. I följe varav och emedan sedermera det andra uppbudet d. 5 dec. 1755 och tredje uppbudet d. 2 Martii 1756 försiggått utan anmält ytterligare anspråk, varken av Norman eller någon annan. Ty anhölt nu Erik Pärsson om fastebrevs undfående. Vilket övervägades, och alldenstund dette hemman efter slutit laga köp vid trenne Härads Ting finnes uppbudit, och av ingen annan något klander anmält, undantagande av Thomas Norman vid första uppbudets beviljande, vilken ej heller sedermera, varken igenom stämning eller med pnningar samma sitt anspråk fullföljt, varande laga ståndstiden redan till ända gången. fördenskull och i förmågo av lag uti 1. 4. och 6. Cap: Jordbl dömde Rätten på så satte skäl detta köp fast att stå och aldrig tillbaka gå, samt i kraft varav Erik Pärsson och hans efterkommande nu och framgent, att utan allas klander äga och rol.n besitta hemmanet 9 1/2 Sel i Öre såsom väl och lagfången ägendom.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1620? Födelse omkring 1620 Nordmaling fs, Ängersjö, Västerbottens län [1]
1625 Partnern 1211 Katarina Sebiörnsdotter föds 1625 Nordmaling fs, Öre, Västerbottens län [1]
1673 Dottern 605 Katarina Olofsdotter föds 1673 Nordmaling fs, Öre, Västerbottens län [1]
1678 Död 1678 Nordmaling fs, Öre, Västerbottens län [1]

Källor

[1]Kråken 13A