Personakt

2422 Sebjörn Larsson

Bonde Fjärdingsman Nordmaling.

Född:1597 Nordmaling fs, Västerbottens län [1]Uppgift från rotelängd 1638

Barn med 2423 Mikaelsdotter (1595? - )

Barn:
1211 Katarina Sebiörnsdotter (1625 - )

Noteringar

DBN1628,25/2:Fjärdingsman
DBN1630,30/8:Fjärdingsman

DBN1630,6/12:Fjärdingsman

DBN1631,16/8:Fjärdingsman

1658 lejer Sebjörn Larsson Isak Persson som soldat (TUN)

UNDERSÖKA:
Enligt Ö19 har Seibjörn en dotter Abluna gift med Per Ersson,Järnäs?

1638 rotelängd har följande rubrik:"Dessa efterskrevene äro sjukliga halte och förlamade: "Zeibjörn Larsson f.1597,41 år sjuklig.20 seland

DBN1635,27/5,§2:
Kom för rätten Olof Månsson i Mo och tilltalade Olof Olofsson i Aspeå, David i Bredvik och Sebjörn i Öre för en stor båt såsom han den för två år sedan för frakt efterlåtit hade till Härnösand, och när de komme till Härnösandh haver Davvid och Esbiör stigit ifrån båten och köpt sig en Nyian båt och därmed hem loppo och Oluff måste sedan vara allena om den båt som de fraktat haver med en lego jänta, för folklöshets skull, när han gatt (måste) lägga båten i Härnösandh, och nu är båten allenast fördärvad och målsäganden begärer nu 4 ½ daler kopparmynt för samma båt.
RESOLUTION: Blev nu för rätten avdömt det de skulle alla tre betala samma båt, nämligen 6 daler vardera

DBN1646,15/8,§9:
Sibbiörn i Öre kärar efter ett Åkerstycke som Jonas Mikaelsson i Håknäs haver havt av sig och sina föräldrar till fyra och tjugo år före detta. Och efter ärendet är gammalt sköts det till nämden som ingen skäl haver de skola giva skrifteligit vittnesbörd och förekomma till nästa Ting att Resolveras.

DBN1651,1/8,§1:
Anders Andersson i Hallen och Sibbjörn Larsson i Öre blevo satta i Tolfmanna Nämnden och avla de sin Ed å Lag boken, det de i sitt ombetrodda Embete rättrådige finnas skola

DBN1665,13/2,§5:
Ändock oppå Laga Tinget den 26 Martii 1664 Protocollerat vart att Hustru Rådgerd Jonsdotter Olof Swenssons Hustro i Brassbacka, var i uppenbart rykte och beskyllning kommen för Trollkonst eller Löfjeri, och om samma saks Utförande till denna tiden uppskjutit. Alltså blev därom nu rannsakat och avlupit som följer, Nämligen: Åtskilliga har fuller haft misstankar till henne Rågierdh sedan hon dit i fjärdingslaget kom, efter det hon större nytta än andra har haft av sin boskap. Dock icke sett eller förstått henne därutinnan något olovligt Medel bruka, eftersom tvenne Nämndemän, Nils Östensson i Sunnansiö och Johan Persson i Baggård intygade, sammaledes bekände och hennes granne Jacob Larsson i Brattsbacka samt Pål Pålsson och Per Eskilsson i Agnäs, så väl som Johan Nilsson i Diupsiö och Erik Olofsson i Hyngelsböle att de allenast Misstankar till henne dragit hava, och icke tryggeligen kunna henne för löfjeri beskylla. Men Mårten Nilsson på Nyåkern med sin hustro och Johan Eskilsson i Orrbölet, har på Kyrkovallen beskyllt hu. Rågierdh för Löfjeri och hotat henne därför Tingföra, vilka nu henne icke ville eller kunde till saken binda.
Och emedan tvenne Nämndemän Zebbjörn Larsson och Per Aronsson i Öre vittnade, att hu. Rågi-erdh i deras by uppfödd är och där i byn - 40 år vistades förrän hon blev gift, och hela den tiden ställt sig ärligen och väl. Därtill betygade Cappelanen Herr Erich att han så väl som hans fader, kyrkoherden Hr. Johan, har henne ofta om denna handeln Examinerat, och på intet sätt kunnat pröva henne därutinnan brottslig vara eller velat sig skyldig känna.
Fördenskull, efter Lag och Domare regler, erkändes och dömdes hon hustro Rågierdh för samma tillmäle eller beskyllning, av denna ringa Rätten fri. Men Mårten i Nyåker med sin hustro och Svärmoder samt Johan Eskilsson i Orrböhlett och andra flere, som först henne Rågierdh i rop och rykte kommit har, sakfälldes efter - 20 Capitlet

DBN1669,9/8,§5:
Då vittnade på sin Edsplikt länsmannen Östen Persson i Levar och Sebbjörn Larsson i Öre som ett år i Rönnholm och 7 eller 8 år hos herr Oluf haver tjänt, samt Nils Östensson i Sunansiöö och Tomas Algotsson i Levar, alla gamla män, att Skyttesholmens och Skåpans östra lands själa-och fiskerodd, haver av ålder och urminnes legat halvparten under Kykiones Prästebord och den andra halvparten under salig Åsmund och Jonas Eriksson i Lögdeå, varefter sin qvota. Och att salig Kyrkoherdarna Herr Nils och Herr Oluf i sin tid lät själva bruka fiskeriet, men Herr Per och Herr Johan togo därför årlig lego, och Rönnholmsmannen äger allenast sin rodd på Skåpans västra lands sida.

DBN1671,23/8,§4:
Oppå de - 14 daler kmt:s. gamla rest som Mårten Johansson i Härnösand pretenderar av socknen, betygade de edsvorne i Nämnden, Sibbjörn Larsson i Öre därpå skyldig 8 daler och salig Anders Andersson i Hallen 6 daler, vilka penningar av dem eller dess arvingar pålades utan längre uppehåll betala.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1597 Födelse 1597 Nordmaling fs, Västerbottens län [1]
1625 Dottern 1211 Katarina Sebiörnsdotter föds 1625 Nordmaling fs, Öre, Västerbottens län [1]

Källor

[1]Kråken 13A