Personakt

90 Anders Carlsson Toss

Blev 49 år.

Född:1771-02-05 Vörå, Karvsor Finland [1]
Död:1820-12-27 Vörå, Andila Finland [1]Mördad

Äktenskap med 91 Maria Andersdotter Hirsal (1765 - 1846)

Vigsel:1795-12-13 [1]

Barn:
45 Anna-Lisa Andersdotter Hirsal (1804 - 1872)

Noteringar

Det föddes två Anders Carlsson den 5.2.1771. Den ena var son till Carl Ericsson Toss och Maria Andersdotter i Karfsor, och den andra var son till soldaten Carl Palmström och hans hustru Margareta Erichsdotter i Miemoisby. Kan vara Toss, eftersom Palmström verkar ha gift sig med en Kaustinen. I vigdaboken nämns bara att han var dräng, men inte varifrån han kom.

Anders Carlsson Hirsal blev knivhuggen den 25.12.1821 och dog den 27.12. av sina knivhugg.

Följande utdrag är ur boken "Brott mot annans liv i Syd-Österbotten under 1800-talet del 1" av Lars-Otto Backman:

Gärningsman: Bonden Johan Johansson Mannil
Hemort: Andiala by i Vörå socken
Brottsplats: I förenämnda by och socken
Brott: Juldagen den 25.12.1820 på eftermiddagen hade Johan Mannil infunnit sig i boningsstugan hos bonden Anders Carlsson Hirsal på Hirsal hemman i nämnda by och utan anledning och stridigheter med kniv huggit Anders Hirsal i ryggen, bröstet och vänstra sidan, av vilka hugg Anders Hirsal dött den 27.12.1820. I målet blev skräddarlärlingen Henric Michelsson Antil indragen.

HR 4.7.1821: HR frikände Henric Antil från allt ansvar, då ingenting brottsligt framkommit mot honom. HR ansåg, att Johan Mannil var med mera än 1/2 bevis besvärad till knivhuggningen av avlidne Anders Hirsal, men då han nekade och fullt bevis saknades, lämnade HR saken enligt 17:32 R.B. på framtiden. Däremot dömde HR Johan Mannil, som hade svurit inför HR, enligt 3:1 M.B. att böta för svordom inför HR 20 daler eller 9 rubel 60 kopek, som i brist på tillgångar skulle sonas med 8 dagars fängelse vid vatten och bröd. -Målet hemställdes till HovR:s prövning.

HovR 14.8.1821: HovR fann rannsakningen ofullständig i 10 närmare angivna, varför HovR upphävde HR:s utslag och återförvisade målet för fortsatt undersökning (67/Di 70).

HR 3.1.1822: (Fortsatt handläggning) Johan Mannil kallades nu soldat. HR dömde Johan Mannil till samma straff som den 4.7.1821. -Målet hemställdes ånyo till HovR:s prövning.

HovR 19.2.1822: HovR ansåg likaså, att det inte förelåg fullt bevis mot Johan Mannil för en fällande dom, varför HovR lämnade saken i stöd av 17:32 R.B. på framtiden. (22/Di 72)

Egna anteckningar bl.a. utgående från Vörås domböcker (vinter- och hösttinget 1821):
Vid tidpunkten för mordet hade inhysingen Eric Eric Winqvist varit närvarande förutom Anders Hirsals hustru och dotter Anna-Lisa. "Tjän. och änklingen" Eric Winqvist var gammal och krasslig då han hördes i ärendet. Han dog 1.3.1825 vid en ålder av 88 år och 3 månader. (källa Hiski) Winqvist hade varit på besök hos Hirsal på juldagens kväll och då hade en karl i grå vadmalskläder kommit in i stugan. Hirsal hade kallat mannen för "djefwul" och kastat omkull honom på golvet så att Hirsal själv föll ovanpå. Strax därpå hade Anders Hirsal ropat efter hjälp och sagt sig vara knivstucken. Hirsals dotter Anna-Lisa hade genast sprungit och vält fadern bort ifrån mannen. Hon kastade kniven i spisen där elden brann varpå den främmande mannen hade sprungit ut ur huset. Sedan mannen kom ut på gården hade han söndrat ett fönster och begärt sin mössa och kniv och mössan hade kastats ut till honom. Winqvist hade frågat vem mannen var och Anna-Lisa Andersdotter hade sagt att det var Johan Mannil.

Enligt somliga vittnen hade John Mannils morbroder, den förre soldaten Matts Signal, sagt att han vetat om att denna händelse skulle inträffa tio veckor på förhand. Dessutom hade Signal yttrat att Hirsal hade "förtjänat det han fått" (detta hade dock inträffat innan Hirsal dött av sina skador). Efter att Mannil hade häktats och förts till fångföraren Anders Antbrams hade en del vittnen sett att Mannil var blodig på högra skjortärmen.

Det kan även ha funnits andra orsaker till detta mord:

"Ett fällande vittnesmål kunde grumla förhållandet mellan släktingar för långa tider. Bonden Anders Hirsal från Vörå hade varit huvudvittne i ett falskmynterimål omkring år 1804, i vilket en viss Johan Röring [Johan Fredrik Rönning - egen kommentar] ådömdes straffarbete på Sveaborg. Röring dog före strafftidens utgång och hans släktingar beskyllde Hirsal för mannens olycka. Juldagen 1820 mördade Rörings son, soldaten Johan Mannil, Hirsal bland annat med motiveringen att Hirsal hade vittnat falskt mot hans far. Den huvudsakliga drivfjädern var dock en strid om äganderätten till Mannils skattehemman."
(Heikki Ylikangas, Knivjunkarna - Våldskriminaliteten i sydösterbotten 1790-1825, Borgå 1985 ss. 186-7)

Johan Johansson Mannil var född 24.8.1796 I Vörå, Andiala av Johan Fredrik Rönning och Brita Michelsdotter Mannil och är farfars brorsons dotterson till Anders Carlsson Toss hustru.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1771 Födelse 1771-02-05 Vörå, Karvsor Finland [1]
1795 24 år Vigsel 91 Maria Andersdotter Hirsal 1795-12-13 [1]
1804 33 år Dottern 45 Anna-Lisa Andersdotter Hirsal föds 1804-06-11 Vörå, Andila Finland [1]
1820 49 år Död 1820-12-27 Vörå, Andila Finland [1]

Källor

[1]Jonas Christoffer Enges Vörå Finland